Teslimat ve İade Koşulları
GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.
Ürün kargo ücreti olan kargo ücretleri alıcılar tarafından karşılanacaktır.
Satın alınan her ürün yasal 30 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri ile teslim edilmesi gerekmektedir.
Satıcı, satın aldığı ürünü satamayacak hale gelirse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilmelidir.
Ön sipariş verilen ürün(ler) için bu 30 günlük yasal süre, ilgili ürünün satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, bu satış tarihinde tedarikçi firmadan kaynaklı gecikmeler yaşanabilmektedir. . Ön sipariş sisteminde sipariş toplama, üretim planlama ve sevk süresine bağlı olarak planlanan teslimat süresi maksimum 10 haftaya kadar uzatılabilmektedir. Mücbir sebep hallerinde (öngörülemeyen ve kaçınılmaz durumlar) teslimat süresi çalışmaz. Bu durumda SATICI, ALICI’yı önceden yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu durumda ALICI, siparişi iptal etme veya sipariş konusu ürünü/ürünleri teslim süresini bekleyerek teslim alma haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi durumunda, ön sipariş sistemi kullanılarak satın aldığı ürünlere ilişkin iade/iptal talepleri, yazılı talebinden itibaren 60 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Taksitli alınan ürünlerde yapılan iptaller, taksitli olarak kart hesabına iade edilir.

SATIN ALINAN ÜRÜN ÖDENMEZSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim alındıktan sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yere kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmediği tespit edilirse, Alıcı; sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde masrafları SATICI’ya ait olmak üzere iade etmek. SATICI’ya iade edilmelidir.

ÜRÜN BULUNMAYAN NEDENLERLE SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEZSE:

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içinde alıcının hesabına aktarması mümkündür.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura ürünle birlikte iade edilmelidir.

VAZGEÇME HAKKI:

ALICI; “Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler”de belirtilen istisnalar dışında, satın alınan ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin hukuki veya cezai sorumluluk SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtasıyla bildirilmek kaydıyla ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malları reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLDİRİLMESİ GEREKEN İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
Ünvan : Respo Gadgets Medikal Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
E-ticaret sitesi adresi: https://www.dormio.com.tr
Adres :451 Wall Street, İngiltere, Londra
Telefon : –
Faks : (099) 453-1357
E-posta: info@selfcorner.co info@respogadgets.com

CAYMA HAKKI SÜRESİ:
Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Kişiye Ait Olduğu Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kullanılamaz” hükmü işbu sözleşmede düzenlenmiştir.

CAYMA HAKKI KULLANIMI:

3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tarihinde düzenlenen sipariş iadeleri, İADE FATURASI düzenlenmedikçe kurumlar adına doldurulamaz.) İade edilecek ürünlerin kutusu. Ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

İADE ŞARTLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür.
Ön sipariş sistemi kullanılarak satın alınan ürünlere ilişkin iade/iptal talepleri, talebin yazılı olarak iletilmesinden itibaren 60 gün içinde alıcıya iade edilir. Taksitli alınan ürünlerde yapılan iptaller, taksitli olarak kart hesabına iade edilir.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, çabuk bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Her türlü yazılım ve program
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
-Her türlü kozmetik ve sağlık ürünleri
-Kişisel kullanım için ürünler
-Telefonla yükleme siparişleri

TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapması halinde temerrüde düşmesi halinde kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI’dan talep edebilir ve her halükarda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun geç ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder. .

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak sitedeki banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
Sitemizde kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.
Talepleriniz, sipariş sonunda teslimata hazırlanmak üzere işleme alınır. Siparişiniz onaylandıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü sonunda kargo firmasına teslim edilecektir. Stokta olmayan ürünler için teslimat süresi 6 – 8 hafta olacaktır. Siparişiniz sonucunda size verilecek kargo takip numarası ile kargonuzun durumu takip edilebilir. Sözleşme konusu ürünler, SATICI’nın belirleyeceği kargo şirketi tarafından ALICI’ya teslim edilir. Kargo bedeli ve varsa kargo sigorta bedeli fatura bedeline eklenir. ALICI bu masrafları peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Ödeme yapıldıktan sonra anlaşmalı ürünlerin yurt içi kargoya teslim süresi ortalama 1 gün ile 2 hafta arasında sürmektedir.
Ön sipariş sistemi ile yapılan işlemlerde teslimat, ürünün satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, bu satış tarihinde tedarikçi firmadan kaynaklı gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu durumda SATICI, ALICI’yı önceden yazılı olarak bilgilendirecektir.