MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
YANLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

A. ‘ALICI’; (sözleşmede bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır)
B. ‘SATICI’; (sözleşmede bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
AD SOYAD
ADRES:

ALICI iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu kişinin siparişi onaylaması durumunda sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, bu konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı şartlar, bunlara karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı,

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı,

YASA: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen malın tedariki dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya sağlayıcı adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’nın internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

DERS

İşbu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen;

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİSİ

Başlık
Adres
Telefon
Faks
Email

ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat adresi
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/Ürün/Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kampanya satıcı tarafından organize ediliyorsa ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Grubu bir süre için ilan edilen Fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması // Adet // Birim Fiyatı // Ara Toplam
(KDV dahil)
Nakliye Tutarı
Toplam:
Ödeme Yöntemi ve Planı
Teslimat adresi
Teslim edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş tarihi
teslim tarihi
Teslimat Yöntemi

7.4. Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı